Kayıt İçin Ailelerden İstenen Belgeler
 

a) Dilekçe,
b) Çocuğun, anne ve babasının nüfus hüviyet cüzdanı sureti,
c) Çocuğun, sağlık raporu ile aşı kartı fotokopisi,
d) Ailenin ( boşanmışlar ise anne ve babanın ) ikamet belgesi,
e) Anne ve babanın işyerinden aldıkları aylık veya ücret ile diğer tazminatları ve çalışma
saatleri ile çalıştığı işyerinde kreş ve gündüz bakımevi olmadığını gösterir belge,
f) Anne, baba veya velisinin ve çocuğun fotoğrafı,
g) Taahhütname, kayıt inceleme fişi
h) İlk ücret makbuz fotokopisi(kreşe başladığı gün elden yatacak.)

ı)Anne,baba ve çocuk HES KODU


Kayıt ve İnceleme Fişi
Başvuru Dilekçesi
Taahhüt Senedi

Kabul İçin Gerekli Eşyalar

a) Küçük bir hurç içinde mevsime uygun kıyafetler.
b) Yatak takımı (nevresim takımı, 70x140  ebatında  alez, yastık, yorgan, battaniye,lastikli çarşaf )
c) Pijama takımı ,rahat giyebileceği kreş içi ayakkabı.
Gelecek gerekli eşyanın üzerine marka işlemek zorunludur.​
 

Kayıt Silme

a) Kabule esas olan bilgi, belge ve beyanlarda yanlışlık olduğu anlaşıldığında,
b) Ailenin, kuruluş düzenine aykırı hareketleri sabit olduğunda,
c) Ailenin yazılı başvurusu halinde,
d) Çocuk ilkokula başladığında,
e) Geçerli bir mazeret göstermeksizin her ayın on beşini takiben ilk on gün içinde ücretini
yatırmayanların, çocukların kaydı silinir.

Kuruluşla herhangi bir nedenle ilişiği kesilen çocuğun kaydı yapılmaz.
 

Kreş kayıt ücretleri Ziraat Bankası Ankara Kamu Girişimci Şube 'sine yatırılacaktır.
IBAN: TR 61 0001 0007 9906 2881 7650 07
Hesap No: 2533 06288176 5005

 

​ ​​